Karta över vårt fastighetsbestånd

SveaReal äger 79 fastigheter av typen kontor, lager, industri och logistik i södra och mellersta Sverige.

SveaReal har valt att koncentrera sitt fastighetsbestånd längs med viktiga transportleder och knutpunkter. Hälften av logistikfastigheterna har spåranslutning.

Från Malmö, Lund, och Helsingborg i Öresund, 
via Borås, genom Jönköping, Norrköping, Västerås, 
Södertälje och Stockholm.