Specialist Center Skåne

Specialist Center Sk√•ne ing√•r i koncernen Global Health Partner som p√• kort tid etablerat en framg√•ngsrik sjukv√•rdsverksamhet i omr√•det Parkhusen i Lund. Vi trivs fantastiskt bra h√§r och √§nnu viktigare √§r att v√•ra patienter visar samma uppskattning √∂ver v√•ra lokaler och milj√∂n i och runt Parkhusen, s√§ger Karin Sta√ęl von Holstein, VD f√∂r f√∂retaget.

√Ėvervikt och fetma har blivit ett allt vanligare h√§lsoproblem f√∂r m√•nga personer i v√§stv√§rlden och det inkluderar √§ven Sverige. Den offentliga sjukv√•rdens √∂verviktsmottagningar har l√•nga v√§ntetider, vilket √∂ppnat m√∂jligheter f√∂r privata akt√∂rer som Specialist Center i Sk√•ne att erbjuda sina tj√§nster f√∂r att landstingen ska kunna korta k√∂erna. Den mest accepterade behandlingen idag mot sv√•r fetma anses vara kirurgisk behandling, gastric bypass operation, f√∂r att minska mags√§cken.
‚Äď Gastric bypass operation med titth√•lskirurgi √§r en behandling som vi kan erbjuda och har bra erfarenhet av, s√§ger Karin Sta√ęl von Holstein.

Specialist Center Skåne flyttade in i Parkhusen under sommaren 2010 och har utökat de ursprungliga 600 kvm med ytterligare 300 kvm i takt med att verksamheten kompletterats med ortopedi, mag-tarmkirurgi och nu även mödrahälsovård.

‚Äď Det b√∂rjade med att vi fick ett ramavtal med region Sk√•ne och kunde starta ett kirurgicenter under 2008. Sedan dess har vi haft och har avtal med flera olika landsting, bland annat V√§stra G√∂talandsregionen.
‚Äď  Vi kommer att beh√∂va expandera ytterligare och r√§knar med att SveaReal kan tillgodose v√•ra lokalbehov. Vi har hela tiden haft en bra dialog med SveaReal och de har visat ett stort engagemang f√∂r att leva upp till v√•ra speciella behov och krav som ett kirurgicenter st√§ller.

Flera bolag och kliniker ing√•r i Specialist Center Sk√•ne (se faktarutan). Samtliga enheter √§r dotterbolag till b√∂rsnoterade Global Health Partner. Karin Sta√ęl von Holstein ser mycket positivt p√• bolagens framtid.

‚Äď V√•r aff√§rsid√© √§r att kunna erbjuda b√§sta t√§nkbara specialistsjukv√•rd inom noggrant utvalda behandlingsomr√•den, med h√∂g tillg√§nglighet och kontinuitet, i en personlig milj√∂. Patienterna f√•r tr√§ffa samma l√§kare och sk√∂terskor varje g√•ng, alla med m√•nga √•rs erfarenhet och stort engagemang.

‚Äď Tack vare att v√•ra l√§kare √§r specialiserade och knuta till universitetssjukhusen kan vi erbjuda en effektiv och konkurrenskraftig sjukv√•rd med h√∂g kvalitet och de absolut senaste kunskaperna inom varje behandlingsomr√•de. V√•ra uppdragsgivare √§r f√∂rutom landstingen, olika f√∂rs√§kringsbolag som har tecknat sjukf√∂rs√§kringar med f√∂retag f√∂r sin personal, f√∂rklarar Karin Sta√ęl von Holstein.

Men vid sidan av själva behandlingen så spelar även utemiljön i Parkhusen en viktig roll.
‚Äď M√•nga av v√•ra patienter uppskattar utemilj√∂n med h√§rlig gr√∂nska i parkomr√•det och √•n som ringlar sig mellan husen. H√§r vill vi verkligen stanna och kunna utveckla verksamheten, konstaterar Karin Sta√ęl von Holstein.