Hyresgästservice
Här hittar du din förvaltare, fastighetsskötare, eller jouren om något händer utanför kontorstid. Serviceanmälan
Här kan du söka efter våra medarbetare Hitta din kontaktperson

Se vår video

Sök ledig fastighet

Sök din lokal via ort eller lokaltyp.

Kontakta oss

För serviceanmälan kontakta:
Newsec Asset Management AB: Tel 031 721 30 00